Napěťový převodník

VVC-600/300

Napěťový převodník VVC-600/300 je elektronický modul určen k převodu vstupního napětového signálu na požadovaný výstupní napěťový signál. Pomocí modulu je možno provádět bezpečné měření, protože poskytuje galvanické oddělení vstupního měřeného signálu, výstupního signálu a napájení. Pro přesnějsí uživatelské měření převodník poskytuje dva vstupní měřící rozsahy 300 V a 600 V s vysokou napěťovou přetížitelností až do 500 V, respektive 1000 V po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Velkou výhodou modulu je jeho využití v širokém pásmu frekvencí, od měření stejnosměrných hodnot až po frekvence do 100 kHz. Mezi další výhody patří velmi dobrá linearita v celém vstupním napěťovém rozsahu, nízká teplotní závislost, široký rozsah vstupního napájecího napětí, nízká vlastní spotřeba, nebo možnost využití výstupu s frekvenčním filtrem s maximální frekvencí 2,5 kHz.

Katalogový list

Komentáře jsou uzavřeny.