Proudový převodník

CVC 25/12.5

Proudový převodník CVC25/12.5 je elektronický modul, určen k převodu vstupního proudového signálu na požadovaný výstupní napěťový signál. Pomocí modulu je možno provádět bezpečné měření proudu, protože poskytuje galvanické oddělení vstupního měřeného signálu, výstupního signálu a napájení. Pro přesnějsí uživatelské měření převodník poskytuje dva vstupní měřící rozsahy 12,5 A a 25 A s vysokou proudovou přetížitelností až do 17 A, respektive 36 A po dobu nejméně 10 s bez poškození. Velkou výhodou modulu je jeho využití v širokém pásmu frekvencí, od měření stejnosměrných hodnot až po frekvence do 100 kHz. Mezi další výhody patří velmi dobrá linearita v celém vstupním proudovém rozsahu, nízká teplotní závislost, široký rozsah vstupního napájecího
napětí, nízká vlastní spotřeba, nebo možnost využití výstupu s frekvenčním filtrem s maximální frekvencí 2,5 kHz.

Katalogový list

Komentáře jsou uzavřeny.